Skip to content

Правила чергування i з й

Скачать правила чергування i з й rtf

Чергування У — В[ред. Однак існують певні правила, який варіант слова обрати, яку літеру написати. Чергування, що правила чергування стосуються й початкових літер слів. Чинний правопис української мови (редакція р) - Чергування У — В.

У поетичному мовленні чергування у-в порушується. Для того, щоб ці звуки гармонійно чергувались, є в українській граматиці правила евфонічного чергування.

Чергування не відбувається: 1) у словах, що вживаються лише з в або лише з у: вдача, вклад, вправа, вступ (і удача, уклад, управа, уступ — з іншими значеннями); взаємини, влада, власний, властивість, вплив і т. ін.; увага, ударник, узбережжя, указ, умова, усталення, установа, уява, а також у похідних: вступний, владар, уважність, ударницький. умовний та ін.  Врубель.

Владивосток; Угорщина, Удовиченко, Урал, увертюра, ультиматум, утопія та ін. Основні випадки чергувати» і —й. В укряїнській мові чергуються як сполучники і, й, так і початкові 1-, й- у деяких словах. І вживається, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови. Й уживається, щоб уникнути збігу голосних.

Чергування і-й не відбувається: 1. При зіставленні понять. 2. Перед словом, яке починається на й, є, ї, ю, я. Вправа Удень і вночі; місяць і зорі; річки і озера; каштани і осокори; жоржини і айстри; орел і сокіл; вверх і вниз; батько і мати; брат і сестра; Марина і Йосип; щастя і радість; любов і ненависть; Петро і Євген; хто і як; фонетика і орфографія; синтаксис і пунктуація.

Нагадаємо, що правила чергування стосуються й початкових літер слів. Вправа Прочитав уперше; зазирнули всередину; відразу впізнали; домовились іти; сказала впевнено; відоме ймення; охоче впорядкуємо; сидів уприт. 2. Правил чергування у — в дотримано в рядку А в нашій країні В збиратися в дорогу В навчалися у академії Г тайга, одягнена в хвою Д у останньому вагоні.

3. Правил чергування у — в дотримано в усіх реченнях, ОКРІМ А Вірю я в правду свого ідеалу. Б Була весна, удень пригрівало сонце. В Яблуневі сади стояли вмиті росою. Г Яблуко м’яко скотилося у траву. Д Уже доспіли яблука, груші. 4. Правил чергування у — в дотримано в усіх рядках, ОКРІМ А плавати в річці, закінчив у суботу Б приїхав в Одесу, запитай у батька В успіхи в роботі, навчатися у ліцеї Г відпочили в Італії, приїзд у Польщу Д служити в. Евфонічні чергування[ред.

код]. Українська мова — милозвучна й тому пильнує, щоб не скупчувалось поряд кілька голосних або кілька приголосних. Для того, щоб ці звуки гармонійно чергувались, є в українській граматиці правила евфонічного чергування. На жаль, про ці правила іноді забувають. Письменники, що дбають про високий рівень мовної культури у своїх творах, послідовно додержуються цих правил. Чергування У — В[ред. код]. Конспект уроку з теми "Чергування у-в, і-й, з-зі-із".

Мета: дати основні поняття чергування у-в, і-й, з-зі-із; навчити їх правильно вживати ці чергування в. Основні випадки чергування у – в, і – й. Милозвучність української мови досягається різними мовними засобами, у тому числі фонетичними, а саме: розподілом голосних і приголосних звуків у потоці мовлення. Українській мові не властиве поєднання кількох голосних або приголосних звуків, важких для вимови.

Для забезпечення милозвучності мовлення відбувається чергування прийменників у – в та сполучників і – й. Прийменник і префікс в та сполучник й уживаються для того, щоб уникнути збігу голосних: 1) між голосними звуками: Катря причинила двері, й Орисі вже трудно було почути, про що вони сперечаютьс.

А що ставити між приголосним і голосним: Олег (і) Оля?. Чергування І — Й. Сполучник і та початковий ненаголошений і в ряді випадків чергуються з й у тих же позиціях, що й у — в. 1. І вживається, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови: а) Після приголосного або паузи, що на письмі позначається крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, крапками, перед словами з початковим приголосним звуком: Нема вже тієї хатини.

І я в сивині, як у сні (Павличко); Вірю в пам’ять і серце людське (Б. Олійник). б) На початку речення: І долом геть собі село Понад водою простяглось (Шевченко); І приковують [гори] до себе очі, і ваблять у свою далечінь імлист.

doc, EPUB, doc, EPUB